Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Abstraktikirja Tampub-verkkopalvelussa

16 helmikuun, 2010

Kasvatustieteen päivien 2009 abstraktikirja on julkaistu myös Tampereen yliopiston sähköisten julkaisujen verkkopalvelussa Tampubissa:
http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=320

Abstraktikirja on pysyvästi Tampubissa, joten se pysyy verkossa saatavilla, vaikka näitä konferenssisivuja ei syystä tai toisesta enää ylläpidettäisi. Tarkoitus on kuitenkin pitää konferenssin verkkosivut pysyvästi arkistona tapahtumasta.

Kiitoksia vielä kaikille esitelmöitsijöille, teemaryhmävastaaville, avustajille ja yleisölle! Tampereen päivät ylsivät kävijäennätykseen; avustajat ja järjestäjät mukaan laskien tapahtumassa oli jopa 700 osallistujaa.

Toivotamme Tampereelta onnea Kasvatustieteen päivien 2010 järjestelyihin Lapin yliopistoon!

Advertisement

Abstraktikirja

12 tammikuun, 2010

Lopullinen abstraktikirja on julkaistu verkkojulkaisuna, joka on ladattavissa alta:
Kasvatus toisin silmin, abstraktit

Väitöskirja- ja gradupalkinto

28 marraskuun, 2009

Kasvatustieteen päivillä 27.11. julkistettiin perinteiseen tapaan Suomen Kasvatustieteellisen Seuran myöntämät väitöskirja- ja pro gradu -palkinnot. Väitöskirjastaan palkittiin Mari Mielityinen ja pro gradustaan Eila Kauppinen. Palkintoperustelut seuraavassa.

VÄITÖSKIRJAPALKINTO 2009

KT Mari Mielityinen (Oulun yliopisto): Das Ästhetische in Schleiermachers Bildungstheorie. Theorie eines individuellen Weltbezuges unter Einbeziehung der Theorie des Ästhetischen bei Schiller

Mari Mielityisen väitöskirja sijoittuu saksalaisen kasvatus- ja sivistysteoreettisen perinteen ydinalueelle. Tutkimuksessaan Mielityinen tarkastelee esteettisen sivistyksen merkitystä pedagogiselle toiminnalle ja ihmisen individualisaatiolle analysoiden kahden saksalaisklassikon, Friedrich Schleiermacherin (1768–1834) ja Friedrich Schillerin (1759–1905) sivistysajattelua. Näiden ohella esillä on Immanuel Kantin estetiikan teoria, yksi filosofisen estetiikan sekä esteettisen toiminnan ja ymmärrystavan merkkipaalu.

Mari Mielityisen väitöskirja on erinomainen esimerkki huolellisesti ja perehtyneesti argumentoidusta kasvatusteoreettisesta tutkimuksesta. On huomionarvoista, että tekijä käyttää haasteellisessa kasvatusteoreettisessa tutkimuksessaan etupäässä alkuperäisteoksia osoittaen samalla hallitsevansa myös aiheesta esitetyn keskustelun.

Nyt palkittavan väitöskirjan huomattavien sisällöllisten ansioiden lisäksi kannattaa panna merkille, että Mari Mielityinen osallistuu tutkimuksellaan pääosin saksan kielellä käytyyn keskusteluun. Tutkimus on saanut arvoisensa julkaisuareenan saksalaisen kustantamon tieteellisessä sarjassa. On harvinaista, että saksankielisen alueen ulkopuolelta kyetään Mielityisen tavoin osallistumaan alkuperäiskielellä tämän kasvatus- ja sivistysteoreettisen perinteen olennaiseen keskusteluun. Tässäkin mielessä väitöskirjaa voi pitää poikkeuksellisena saavutuksena. Tämänvuotisella palkinnolla raati haluaakin kannustaa kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja julkaisemiseen myös muulla kuin englannin kielellä.

Vastaväittäjä prof. Michael Winkler kirjoittaa tutkimuksesta seuraavasti:

”Väitöskirja yhdistää toisiinsa saksalaista romantiikkaa ja idealismia käsittelevän aatehistoriallisen tutkimuksen ja kasvatusteoreettisen tarkastelun, joka suuntautuu kasvatuksen ydinkysymyksiin ja Bildungin käsitteeseen. Molemmilla alueilla Mari Mielityisen teos on yksi kiinnostavimmista ja kiehtovimmista tuntemistani tutkimuksista. […] Se on erittäin merkittävä ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus niin Bildungin teorian ja saksalaisen idealismin tutkimukselle kuin kahden tutkitun ajattelijan, Schleiermacherin ja Schillerin, paremmalle tuntemukselle. Mari Mielityinen on tehnyt tutkimuksen, jolle on saksalaiseen arvoasteikkoon suhteutettuna annettava arvosana ’erinomainen’.”

PRO GRADU -PALKINTO 2009

KM Eila Kauppinen (Helsingin yliopisto): ”Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan.” Järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin.

Kotitaloustieteen alueelle tehty Eila Kauppisen pro gradu tarttuu edelleen ajankohtaiseen ja merkittävään nuorten terveyttä koskevaan aiheeseen: ruokaan, syömiseen ja ruokatottumuksiin. Aihetta lähestytään valottamalla ensin tottumusten kehittymistä ja ruuan merkitystä nykyajassa niin etiikan ja sukupuolierojen kuin esimerkiksi syömishäiriöidenkin kannalta. Tämän jälkeen pohditaan eri vaikuttajatahojen roolia perheestä ystäviin ja koulusta järjestöihin. Erityisenä fokuksena on juuri järjestötoiminnassa toteutuvan valistuksen ja kasvatuksen mahdollisuus.

Työn varsinaisen ytimen voisi nimetä ”ruokasosialisaation” tutkimukseksi: Kauppinen tarkastelee monipuolisesti eri näkökulmista ja erilaisin aineistoin, miten nuoret omaksuvat ruokatottumuksiaan. Tutkimuksellista ansioituneisuutta työhön tuo onnistunut yhdistelmä määrällisen ja laadullisen aineiston käyttöä. Kummankin käsittely sujuu Kauppiselta mainiosti. Hän tuo erityyppiset aineistot hyvin yhteen ja tekee niiden perusteella johdonmukaisia tulkintoja. Tutkielma etenee moninäkökulmaisuudesta huolimatta selkeästi ja kiinnostavasti ja kokonaisuus pysyy hyvin koossa.

Erityisenä ansiona on lisäksi Kauppisen pyrkimys viedä tutkimushavaintonsa käytäntöön: tutkielman lopussa esitetään pohdintojen ohella viisi hyvin perusteltua teesiä, jotka järjestöjen olisi syytä ottaa huomioon yrityksissään vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin.

Ohjelmaopas ja abstraktit; tärkeä!

24 marraskuun, 2009

Hyvät osallistujat, alla on pdf-tiedostona ladattavissa Kasvatustieteen päivien Ohjelmaopas. Siinä on paljon tärkeää käytännön tietoa, joten toivomme, että kaikki perehtyvät siihen huolella.
Opas jaetaan painatteena konferenssimateriaalin joukossa, mutta siihen kannattaa tutustua jo etukäteen, jotta osaa suunnistaa kampuksella.
Huomatkaa, että osassa teemaryhmäsaleista on muutoksia!
Useimpien teemaryhmien sali on sama kuin aikaisemmissa aikataulutiedoissa, mutta kaikkien kannattaa tarkistaa salitietonsa. Osallistujamäärän vuoksi etsimme joillekin ryhmille aiempaa suurempia saleja käyttöön ja tämä on aiheuttanut muutoksia. Myös aikatauluissa ja esitysten järjestyksissä on päivityksiä.

OHJELMAOPAS241109

Alla on suurikokoinen kartta, johon on merkitty selkeästi sekä rakennukset että lounasravintolat. Tutustu karttaan, sillä lounasravintoloihin jakaannutaan heti avajaispaneelin jälkeen sen mukaisesti, mihin teemaryhmään kukin aikoo osallistua iltapäivällä.
Yliopiston päätalolla on vain pieni määrä lounaspaikkoja, joten noudata oppaan ohjetta ja etsiydy teemaryhmäsi mukaisesti määritettyyn ravintolaan kartan avulla. Myös konferenssiavustajat auttavat opastuksessa.

KT-päivät_kartta

Abstraktit löytyvät päivitettyinä teemaryhmäsivulta. Kunkin teemaryhmän kohdalla ryhmän abstraktit. Yhtenäinen abstraktikirja pdf-versiona tuodaan sivulle huomenna.
Huomaa, että päivillä ei ole jaossa painettua abstraktikirjaa. Ota tallenteena tai tulosteena mukaasi itseäsi kiinnostavien teemaryhmien abstraktit. Siirry teemaryhmäsivulle.

Esiseminaareissa päivityksiä

22 marraskuun, 2009

Opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistamiseen suunnatun Osaava opettaja — hyvinvoiva koulu -työfoorumin ohjelmaan on lisätty tarkempi aikataulu sekä tutkimusohjelmaluonnos, joka on tarkoitettu keskustelujen pohjaksi. Voit ladata jälkimmäisen myös tästä:
Osaava opettaja — hyvinvoiva koulu; tutkimusohjelmaluonnos (pdf-tiedostona).

Esiseminaarien joukkoon on nyt myös lisätty koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelman avoin luentoseminaari  Comparative and International Education.

Katso esiseminaarien tiedot:
https://kasvatus2009.wordpress.com/esiseminaarit/

Symposiot täydentyivät

18 marraskuun, 2009

Symposioiden joukkoon on saatu lisäyksiä:
Student Exchange Experiences (englanninkielinen paneeli vaihto-opiskelusta), Korkeakoulupedagogiikka ja reflektio -symposio sekä Akateeminen kysymys? -kirjan julkistamistilaisuus.
Jo aiemmin on symposioiksi ilmoitettu Innoschool – tulevaisuuden koulu, Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa sekä Yhteisöllisyys liikkeessä -kirjan julkistaminen.

Tutustu symposioiden tarjontaan ja ohjelmiin täällä:
https://kasvatus2009.wordpress.com/symposiot/

Teemaryhmien abstraktit sivuilla

6 marraskuun, 2009

Teemaryhmissä pidettävien esitelmien abstraktit löytyvät nyt teemaryhmäsivulta.
Samaan paikkaan päivittyvät myös uusimmat versiot teemaryhmien aikatauluista.

Ilmoittautumisesta ja maksuista

28 lokakuun, 2009

Vielä kerran muistutus, että ilmoittautuminen alempaan normihintaan on mahdollista tämän viikon loppuun asti (viikko 44). Kasvatustieteen päiville voi totta kai ilmoittautua marraskuussakin ja niin kauan kunnes päivät ovat ovella, paitsi siinä tapauksessa, että osallistujamäärä kasvaa niin suureksi, että ilmoittautuminen on suljettava.

Tapahtumaan mahtuu enimmillään vajaat 700 osallistujaa ja tällä hetkellä ilmoittautuneita on 560, joten vaikka määrä kasvaa nyt hyvää vauhtia, ei silti vielä näytä olevan tarvetta rajoittaa ilmoittautumisia.

Osallistumismaksuista on syytä muistuttaa, että opiskelijahintaiset ilmoittautumiset on luonnollisesti tarkoitettu päätoimisille perus- tai jatko-opiskelijoille. Mutta kuten muissakaan vastaavissa yhteyksissä, opiskelijastatuksen erityisluonnetta ei tietenkään ole mahdollista järjestäjien erikseen tarkistaa. Maksaminen on tältä osin opiskelijatodistusten ja -korttien haltijoille lähinnä omantunnon arvio maksukyvystään.

Teemaryhmien aikataulut ja esitelmäaiheet

26 lokakuun, 2009

Abstraktikutsun määräpäivä on ohi ja ryhmät ovat täynnä. Kiitos kaikille abstraktinsa lähettäneillä! Teemaryhmiin soveltuvat esitelmät on mahdollisuuksien mukaan mahdutettu mukaan. Esitelmiä kertyi kaikkiaan jopa 400, joka lienee Kasvatustieteen päivien ennätys.

Teemaryhmien aikataulut esitelmäaiheineen voit ladata alta (päivitetty 12.11.):
Teemaryhmien aikataulut (päivitetty 12.11.09)

Myös esitelmäabstraktit lisätään sivuille teemaryhmäkohtaisesti pian.

Ilmoittautumiset: alemman osallistumishinnan takaraja lähestyy

26 lokakuun, 2009

Vielä lokakuun aikana Kasvatustieteen päiville ilmoittautuvat pääsevät osallistumaan alemmalla osallistumismaksulla.
Marraskuussa hinta kohoaa muutamilla kymmenillä euroilla. Ilmoittautumistiedoissa ja -lomakkeessa mainitaan, että korotettu hinta tulee voimaan 28.10. jälkeen. Useiden pyyntöjen vuoksi pidennämme tätä kuitenkin parilla päivällä lokakuun loppuun.
Vielä kuluvan viikon loppuun asti voi siis ilmoittautua mukaan alemmalla hinnalla.

Ilmoittautumisia on kertynyt runsaasti, mutta ainakin vielä näyttää siltä, ettei osallistujamäärää tarvitse rajoittaa sulkemalla ilmoittautumista. Seuraamme kuitenkin ilmoittautumisten kertymistä ja tiedotamme tästä sivuilla. (Esitelmöitsijät pääsevät luonnollisesti ilmoittautumaan myös myöhemmin siinäkin tapauksessa, että osallistujamääräkatto tulisi muuten vastaan.)

Toimi siis nopeasti ja varmista paikkasi!

Muista myös, että postereita otetaan edelleen vastaan, eikä niiden ilmoittamisessa ole varsinaista takarajaa, niin kauan kuin tilaa on.