Kasvatustieteen päivät 2009 Facebookissa

14 lokakuun, 2009

Sosiaalisissa verkoissa seikkailevia saattaa kiinnostaa, että Kasvatus löytyy toisin silmin nyt myös Facebookissa:

Facebook-ryhmä Kasvatustieteen päivät 2009

Kaikki tiedotteet välitetään jatkossakin näiden verkkosivujen kautta, mutta Fb:n käyttäjillä on näin mahdollisuus käydä tutustumassa entuudestaan tuntemattomiinkin kasvatusalan silmiin ja naamoihin.

Samalla muistutamme uudelleen, että jos joku on kiinnostunut viettämään aikaa Tampereella KT päivien yhteydessä, kannattaa ajoissa tutustua tapahtumiin. Ks. tapahtumatietoja sivuillamme.

Advertisement

Abstraktien määräpäivä ohitettu; postereita otetaan vastaan

5 lokakuun, 2009

Abstraktien lähetysaika on umpeutunut kaikissa teemaryhmissä. Teemaryhmien esitelmäaikataulut pyritään tuomaan verkkosivuille pian.

Jos olet kiinnostunut esittelemään tutkimusta, koulutusta tai kehittämishanketta, muista posterimahdollisuus. Katso posteriohjeet.

Sivuille on tehty muitakin päivityksiä. Nyt saatavilla tietoa esiseminaareista ja symposioista.

Lisäksi sivuille on koottu kattavasti tapahtumia Tampereella Kasvatustieteen päivien aikaan. Yhdistä konferenssivierailuusi tutustuminen Suomen suosituimpaan kaupunkiin ja sen monipuoliseen kulttuuritarjontaan!

Vapaita paikkoja osassa teemaryhmiä

17 syyskuun, 2009

Abstraktikutsujen yleinen määräpäivä on ohi ja useimmat ryhmät ovat täynnä, kuten teemaryhmälistaan on merkitty.

Osa ryhmistä ottaa kuitenkin vastaan abstraktiehdotuksia 30.9. asti. Jos haluat tarjota esitelmää, tee se sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan ja tarjoa johonkin vielä avoinna olevista ryhmistä.

Syyskuun loppuun asti ottavat esitelmäehdotuksia vastaan seuraavat teemaryhmät:

Aikuiskasvatus, Ammattikasvatus, Etnografia,  Koulutuksen arviointi, Koulutussosiologia ja -politiikka, Matematiikkakasvatus, Sosiaalinen kasvatus ja sen metodologiat, Vertaileva kasvatus- ja koulutustutkimus.

Vielä siis ehtii, kunhan toimii nopeasti!

Ilmoittautumis- ja majoittumistietoja lisätty

8 syyskuun, 2009

Sivuille on lisätty tietoja hotellien kiintiöpaikoista ja tarjouksista, ks. majoittuminen.

Sähköinen ilmoittautumislomake lisätään sivuille kuluvan viikon (37) loppuun mennessä. Ks. ilmoittautuminen.

Teemaryhmäkuvaukset sivuilla

25 elokuun, 2009

Sivuille on lisätty teemaryhmäkuvaukset useimmista ryhmistä.

HUOM! Teemaryhmiin lähetettävien esitelmäabstraktien määräpäivä on 10. 9.

Introduction in English available

25 elokuun, 2009

The pages have been extended with a short description of the conference in English: https://kasvatus2009.wordpress.com/in-english/

Note that the general working language is Finnish, but you can request information on possible sessions in English by contacting the thematic (working) group chair(s).

The opening panel ”Cultures in Education — Perspectives on differences & commonalities”, with international visitors, will be held in English.

Teemaryhmät ja abstraktiohjeet julkistettu

20 kesäkuun, 2009

Teemaryhmälista sekä ohjeet abstraktien lähettämiseksi löytyvät nyt sivuilta:

– ks. Teemaryhmät

– ks. Abstraktiohjeet

Esitelmäabstraktien määräpäivänä on 10. 9. 2009. Huomaa, että määräpäivää on hieman aikaistettu aiemmista vuosista.

Kasvatus toisin silmin 26.-27.11.2009!

17 maaliskuun, 2009

Vuoden 2009 Kasvatustieteen päivät järjestetään Tampereella. Teemana on kasvatus toisin silmin.

Päivien aikana luodaan monipuolisia ja vaihtoehtoisia katseita kasvatuksen kysymyksiin tässä ajassa. Tavoitteena on tarkastella kasvatuksen moninaisuutta ja tuoda suomalaiseen kasvatuskeskusteluun uusia näkökulmia perinteisen länsimaisen ajattelun ulkopuolelta.

Kansainvälisen vuorovaikutuksen kasvu ja kasvatusympäristöjen monimuotoistuminen tuovat kasvattajille ja tutkijoille uusia haasteita: tänä päivänä on tärkeää tuntea erilaisia kasvatuskulttuureja. Tiedon kasvu auttaa purkamaan kulttuurisia ennakko-oletuksia ja tarkastelemaan kriittisesti vallitsevia näkemyksiä. Kasvatuksen toisinkatsomiseen kuuluu kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden lisäksi myös monitieteisyys. Päivien tavoitteena on lisätä tieteiden välistä vuoropuhelua kasvatuskysymyksistä.

Maailman nopea muuttuminen vaikuttaa myös suomalaiseen yhteiskuntaan ja tuo kasvattajien ja tutkijoiden kohdattaviksi kysymyksiä, joihin valmiit ja vanhat vastaukset eivät aina riitä. Tarvitaan ennakkoluulotonta toisinajattelua. Kasvatustieteen päivien tavoitteena on antaa avaimia uusien kasvatusympäristöjen analysointiin ja kasvatuksellisen toiminnan arviointiin.

Uusien näkemysten etsimistä edesauttaa erilaisten kasvatuskulttuurien vuoropuhelu. Kasvatustieteiden päivillä tuodaan esiin myös länsimaiden ulkopuolisia kasvatusnäkemyksiä. Paneelikeskusteluun kutsutaan eritaustaisia kasvatuksen ja kasvatustieteen asiantuntijoita arvioimaan kasvatuksen ja kasvatustieteen nykytilaa. Avajaispäivän paneelissa tarkastellaan kasvatuksen todellisuutta ja käytäntöjä toisenlaisten yhteiskuntien ja kulttuuriperinteiden näkökulmasta. Toisen päivän panelistit puolestaan ovat yhteiskuntaelämän edustajia (SAK, EK, TSL, TAKK) ja paneelin teemana on ”Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus monikulttuurisessa Suomessa”.

Perinteiset teemaryhmät ovat tuttuun tapaan tervetulleita. Niiden ohella ja aiheiden rikastamiseksi toivomme rohkeita uusia teemaryhmäideoita, päivien teemaan liittyen.

Tervetuloa Tampereelle!