Paneelit ja vierailijat

Keynote-luentojen sijaan päivillä järjestetään kaksi paneelikeskustelua, joilla haluamme korostaa päivien teeman mukaisesti kansainvälisen ja kulttuurisen vuoropuhelun merkitystä.

Avajaispäivän paneelissa ulkomaiset ja suomalaiset osallistujat keskustelevat kasvatusperinteiden ja koulutusjärjestelmien eroista ja yhtäläisyyksistä.

Toisen konferenssipäivän paneelin teemana on ”Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus monikulttuurisessa Suomessa” ja panelistit ovat työelämän järjestöjen (EK, SAK) sekä koulutuksen kentän edustajia.

————————————————–

Paneelikeskustelu to 26.11.

Cultures in Education
– Perspectives on differences & commonalities
(Kasvatus toisin silmin – näkökulmia maailmalta. Panel will be in English.)

Panelistit:
Vararehtori, professori Alexander Fjodorov (Karjalan valtiollinen pedagoginen yliopisto, Petroskoi)
Professori Yasemin Karakaşoğlu (Universität Bremen)
Dosentti Minna Säävälä (Tampereen yliopisto ja Väestöliitto)
Professori Teivo Teivainen (Helsingin yliopisto)
Puheenjohtaja:
Professori Tuomas Takala (TaY)

Paneelikeskustelu pe 27.11.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus monikulttuurisessa Suomessa

Panelistit:
Asiantuntija Peer Haataja (EK)
Erikoissuunnittelija Auli Korhonen (SAK)
Yliopettaja Kaija Matinheikki-Kokko (Metropolia)
Aikuiskoulutuspäällikkö Hannu Nieminen (Salpaus)
Koulutussuunnittelija Päivi Vartiainen-Ora (TSL)
Puheenjohtaja:
Professori Pirkko Pitkänen (TaY)

————————————————–

Ulkomaisten vieraiden esittelyt / Guests

Karakasoglu_kuva

Yasemin Karakaşoğlu (s. 1965)
Saksassa saksalaisturkkilaiseen perheeseen syntynyt Karakaşoğlu opiskeli turkologiaa, saksalaista kirjallisuutta ja politiikan tutkimusta Hampurissa ja Ankarassa. Hän väitteli kasvatustieteestä 1999 tutkimuksella, joka käsittelee Saksassa asuvien turkkilaisten muslimien uskonnollisuutta ja kasvatuskäsityksiä.
Hän on ollut vuodesta 2004 interkulttuurisen kasvatuksen professorina Bremenin yliopistossa.
Karakaşoğlun asiantuntemusalueita ovat erityisesti interkulttuurinen pedagogiikka, siirtolaistaustaisten lasten ja nuorten koulutusolot Saksassa, ulkomaalaisopiskelijat saksalaisissa yliopistossa, islamilaisuuden merkitys kasvatuskontekstissa sekä siirtolaistaustaisten ihmisten elämäntilanteet ja -katsomukset.
Uni Bremenin henkilösivu:
http://www.interkulturelle-bildung.uni-bremen.de/index.php?id=38

Born with a Turkish-German family background Yasemin Karakaşoğlu studied turkology, German literature and political sciences at the universities of Hamburg and Ankara. She earned her doctorate in education by studying the religious and educational attitudes of Turkish muslims living in Germany.
Since 2004 she has been professor of intercultural education at the university of Bremen.
The areas of Karakaşoğlu’s research interests and expertise include intercultural pedagogy, the situation of immigrant children and youth in schools, foreign students in German universities, the meaning of islamic religion in pedagogical contexts, and the life situations and worldviews of women and men of immigrant background.
Profile page:
http://www.interkulturelle-bildung.uni-bremen.de/index.php?id=38

Fedorov_kuvaAlexander Fjodorov (s. 1960)
Fjodorov aloitti työuransa englannin kielen opettajana ja siirtyi sittemmin opettajankouluttajaksi kasvatustieteelliseen tiedekuntaan sekä opettajien täydennyskoulutuksen pariin. Federov on 1990- ja 2000-luvuilla opiskellut ja tehnyt tutkimusta myös Suomessa ja Yhdysvalloissa.
Fjodorov on Karjalan pedagogisen valtionyliopiston professori ja vararehtori (vastuualueenaan tutkimus).
Hänen nykyiset tutkimushankkeensa keskittyvät kulttuurintutkimukselliseen ja pätevyysperustaiseen opettajien täydennyskoulutukseen, opettajien yliopistokoulutuksen jälkeisen ammattikoulutuksen laadunhallintaan sekä Karjalan alueen koulujärjestelmän kehittämiseen.
Karjalan pedagogisen valtionyliopiston henkilösivu:
http://kspu.karelia.ru/administ/sci_vice_rector.shtml

Alexander Federov is the vice-rector of the Karelian State Pedagogical University with responsibility for research activities.
Federov started his professional career as a school teacher of English, henceforth taught at the faculty of education and, from 1998 to 2002, held the position of the rector of the Republican Centre for Teacher’s Continuing Education in Petrozavodsk. In 2002, he became the vice-rector of the Pedagogical University. In the 1990’s and 2000 Federov studied in Finland and the USA.
His current research activities concentrate on culturological and competence based approaches to teachers’ continuing education, quality management in the sphere of teachers’ post-university professional education and scientific and methodological assistance to the development of regional system of education in Karelia.
Profile page:
http://kspu.karelia.ru/administ/sci_vice_rector.shtml

————————————————–

Suomalaisten vieraiden esittelyt / Finnish guests


Paneelikeskustelu 26.11.

Saavala_kuva


Minna Säävälä
on sosiaaliantropologi. Hänen väitöskirjansa käsitteli perhesuhteiden muutoksia ja lisääntymistä Etelä-Intian maaseudulla. Tohtorintutkinnon hän suoritti Amsterdamin yliopistossa ja väitöskirjaan pohjautuva monografia Fertility and familial power relations jukaistiin 2001. Sittemmin hän on tutkinut uutta intialaista keskiluokkaa sekä viime vuodet monikulttuurisuuteen, perheisiin ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen tutkimushankkeessa, jonka aiheena on monikulttuurinen vuorovaikutus työ- ja opiskeluympäristöissä (ks. http://www.uta.fi/projektit/saiia/). Hän on myös Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti (sosiaali- ja kulttuuriantropologia).
Henkilösivu:
http://www.vaestoliitto.fi/tutkimus/henkilokunta/minna_saavala/

Minna Säävälä is a social anthropologist. Her PhD thesis dealt with changing familial power relations and human reproduction in rural South India. She got her PhD in the University of Amsterdam and a monograph based on the thesis was published in 2001. Minna Säävälä has carried out research on new middle classes in India and more lately research and development projects on family, migration and multicultural issues. Currently she is employed in a research project of the Department of Education (University of Tampere), dealing with intercultural interaction arenas in work places and educational institutions (see http://www.uta.fi/projektit/saiia/). She also works as a researcher in the Population Research Institute of Väestöliitto (an NGO) and is a docent (of social and cultural anthropology) at the University of Helsinki.
Profile page:
http://www.vaestoliitto.fi/in_english/population_research/staff/minna_saavala/

Teivainen_kuva1

Teivo Teivainen toimii Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikan professorina yleisen valtio-opin laitoksella ja on laitoksen johtaja. Teivainen väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2000 tutkimuksella, jonka American Sociological Association palkitsi parhaana maailmanjärjestelmää käsittelevänä väitöskirjana. Hän on kehitysmaatutkimuksen dosentti ja erityisesti perehtynyt olosuhteisiin Latinalaisessa Amerikassa. Vuodesta 2003 alkaen hän on toiminut vierailevana professorina San Marcosin yliopistossa Perussa. Teivaiselle on myönnetty Suomen Akatemian tunnustuspalkinto 2007 sekä Pro feminismi -palkinto vuonna 2008 tasa-arvon edistämisestä ja naisten aseman parantamisesta.
Henkilösivu:
http://blogs.helsinki.fi/teivaine/

Teivo Teivainen is Professor of World Politics and Head of the Political Science Department at the University of Helsinki as well as Director of the Program on Democracy and Global Transformation at the San Marcos University in Lima, Peru.
Among his recent activities, during 2005–06 he was the International Political Economy Section Chair of the International Studies Association (ISA) and member of the ISA’s Governing Council. In 2005–06 he also chaired Network Institute for Global Democratization (www.nigd.org), and on behalf of NIGD he is a founding member of the International Council of the World Social Forum. He has been consultant for various international organizations, trade unions, social movements and governments.
Among his publications, the book Pedagogía del poder mundial (Lima, 2003) and the article “The Pedagogy of Global Development” (Third World Quarterly 1/2009) use insights of critical pedagogy to study world politics.
Profile page:
http://blogs.helsinki.fi/teivaine/

————————————————–


Paneelikeskustelu 27.11.


Peer Haataja
on työvoima- ja koulutuspolitiikan asiantuntija Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n Tampereen aluetoimistossa. Työssään hän toimii tiiviissä yhteistyössä työ- ja aluehallinnon sekä koulutuksen järjestäjien kanssa tavoitteessa parantaa yritysten työvoiman saantia.

Auli Korhonen työskentelee erikoisasiantuntijana SAK:n koulutustiimissä alueenaan mm. opettajayhteydet ja maahanmuutto- sekä monikulttuurisuusasiat. Vuosina 2004–2007 hän johti ESR-rahoitteisen hankkeen ”Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön”, jossa kehitettiin keinoja kotouttaa maahanmuuttajia työelämään ja perehdyttää työyhteisöjä monikulttuurisuuteen. Korhosella on myös lukuisia yhteiskunnallisia luottamustehtäviä ja hän on mm. entinen Tekstiili- ja vaatetustyöväen liiton puheenjohtaja.

Yliopettaja PsT Kaija Matinheikki-Kokko työskentelee Metropolia ammattikorkeakoulussa (sosiaali- ja terveysala) ja on Jyväskylän yliopiston monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen dosentti. Hänen nykyiset tutkimushankkeensa käsittelevät mm. globaalia ja lokaalia kehitystä sosiaali- ja terveysalalla, jossa asiakkaat, työntekijät ja osaamispääoma liikkuvat yli kulttuurirajojen.

Aikuiskoulutuspäällikkö Hannu Nieminen vastaa kansainvälistymisopinnoista (kieli-, kulttuuri-, maahanmuuttajat ja kansainvälinen yhteistyö) Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa. Hän on yli 20 vuotta kehittänyt kommunikointivalmiuksiin, maahanmuuttoon ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä koulutuspalveluja. Näiden kokoavana tekijänä on jo vuosia ollut monikulttuurisen toimintaympäristön hallinta ja sen vaatimat taidot.

Koulutussuunnittelija Päivi Vartiainen-Ora työskentelee Työväen Sivistysliitossa (TSL). Hän valmentaa työyhteisöjä ja esimiehiä erityisalanaan monikulttuurisen työelämän vaatimat taidot. Lukuvuonna 2009–10 hän toimii vs. lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Advertisement

%d bloggaajaa tykkää tästä: